Privacy verklaring sollicitanten

Koninklijke Visio verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze verklaring is bedoeld voor sollicitanten die deelnemen aan de werving- en selectieactiviteiten van Visio. Deze verklaring is ook bedoeld voor diegenen die zich als vrijwilliger of stagiaire of voor een leerplek aanmelden. Visio is gevestigd in Huizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08168183.

Waarom gebruiken wij jouw gegevens?

Als jij de vacatures op de website Werken bij Visio bezoekt, solliciteert op een vacature of met ons contact opneemt over een vacature, verzamelt Visio van jou persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens die op jouw CV staan, zoals jouw arbeidsverleden en opleiding en de gegevens die je verstrekt als je een vermelding maakt naar jouw LinkedIn profiel. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om met jou contact op te nemen over de werving- en selectieprocedure van Visio en sollicitatiegesprekken in te plannen.
  • Om, als je ons een open sollicitatie hebt gestuurd, binnen de verschillende afdelingen van Visio te informeren of een geschikte plek beschikbaar is.
  • Screening door middel van gerichte zoekacties op sociale profielen of jobboards.

Verzamelen wij ook cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Informatie over ons gebruik van cookies vindt je hier.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dit mag op basis van de privacywet. Wij verwerken jouw sollicitatiegegevens in de volgende gevallen:

  • Je hebt ons schriftelijk toestemming gegeven.
  • Om uitvoering te geven aan een overeenkomst.
  • Als een wet ons daartoe verplicht.
  • Om de gerechtvaardigde belangen van Visio te behartigen.

Hoe kun je je toestemming intrekken?

Je kunt je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Je kunt hiervoor een mail sturen naar mijnhrm@visio.org. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan. 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw sollicitatiegegevens delen wij niet met andere organisaties, tenzij jij hiervoor aan ons toestemming hebt gegeven. Jouw sollicitatie komt binnen bij de contactpersoon van de vacature en wordt beoordeeld door de selectiecommissie van de vacature. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop hiervan bewaren wij jouw gegevens vier weken. Als jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar in portefeuille. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij de gegevens. 

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door medewerkers die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. 

Welke rechten heb je?

Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken. Ook mag je jouw gegevens laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je gegevens te laten beperken. Dit betekent dat je ons vraagt om jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken. Bijvoorbeeld omdat je wacht op de beoordeling van een verzoek om je gegevens te laten verwijderen. Ook mag je bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

Hoe maak je gebruik van jouw privacyrechten?

Als je wilt gebruikmaken van één van bovenstaande privacyrechten, dan kun je een mail sturen naar mijnhrm@visio.org. Wij beantwoorden jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij je hierover ook binnen een maand. 

Vragen en klachten

Heb je vragen of een klacht over de wijze waarop Visio omgaat met jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een mail te sturen naar privacy@visio.org. Komen wij er samen niet uit, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen op de privacyverklaring

Visio behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wij adviseren deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring is van toepassing vanaf 1 juli 2019.